Portfolio

Hieronder treft u een overzicht van een aantal van onze cliënten en de werkzaamheden die De Grond Zaak hiervoor (heeft) verricht.

Diverse gemeenten

Interim jurist grondzaken

Shari werkt en heeft gewerkt als interim jurist grondzaken bij diverse gemeenten, zoals de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Westland, Purmerend, Wijdemeren, Woudrichem en Veghel. Voorkomende werkzaamheden in deze functie zijn: het opstellen van een nota grondbeleid, het voeren van onderhandelingen met private externe partijen in verband met het opstellen van intentie en anterieure overeenkomsten, het opstellen van gronduitgifte- en grondaankoopovereenkomsten, het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht, het opstellen van een onteigeningsplan en het adviseren over "grondzakendossiers".


Gemeente Liesveld

Samenwerkingsovereenkomsten

De gemeente Liesveld zal in samenwerking met een marktpartij de woningbouwlocatie Langerak-Zuid realiseren. Namens de marktpartij heeft De Grond Zaak de betreffende samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.


Gemeente Kaag en Braassem

Onteigeningsplannen opstellen
De gemeente Kaag en Braassem wordt door De Grond Zaak begeleid in de administratieve onteigeningsprocedure voor de realisatie van een aantal locaties. De Grond Zaak werkt daarbij nauw samen met het rentmeesterskantoor welke namens de gemeente verantwoordelijk is voor de minnelijke verwerving.

Gemeente Oud-Beijerland

Advies baatbelasting

In de gemeente Oud-Beijerland is een winkelcentrum opnieuw ingericht en verbeterd. De Grond Zaak heeft gezorgd voor informatievoorziening en heeft geadviseerd over het sluiten van exploitatieovereenkomsten en de toepassing van baatbelasting. In overleg met de gemeente is een voorlichtingsavond gehouden voor de betrokken partijen en is het desbetreffende gebied afgebakend. Het gemeentebestuur en de winkeliersvereniging zijn overeengekomen dat een deel van de verbeterings- en inrichtingskosten wordt betaald door de winkeliers, omdat zij er mede profijt van hebben. Daarvoor is de verordening baatbelasting opgesteld.


Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Opstellen koop- en samenwerkingsovereenkomsten

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt in de kern Driebergen een woningbouwlocatie ontwikkeld. De gemeente dient daartoe opstallen te verwerven en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De Grond Zaak heeft in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug diverse koop- en samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.


Schadeschap luchthaven Schiphol

Voorzitter adviescommissie

Als gevolg van de aanleg van de vijfde baan van de luchthaven Schiphol kunnen omwonenden een verzoek om schadevergoeding (planschade/nadeelcompensatie) indienen. De verzoeken worden beoordeeld door onafhankelijke adviescommissies, bestaande uit een voorzitter en twee taxateurs. Shari is sinds 2005 voorzitter van een van de adviescommissies. De werkzaamheden van de adviescommissie zijn het organiseren van hoorzittingen, het taxeren van de objecten en het opstellen van adviezen over de ingediende verzoeken om schadevergoeding. Verder neemt De Grond Zaak in een aantal gemeenten deel in planschadebeoordelingscommissies.


Straatman Koster Advocaten

Advies onteigening

In opdracht van dit advocatenkantoor te Rotterdam is onderzocht of een bepaald perceel binnen een grote Randstedelijke gemeente in ontwikkeling kan worden onteigend. In het advies zijn de stappen benoemd, toegespitst op de feitelijke situatie, die de gemeente moet zetten om met succes een onteigeningsprocedure te starten.