Rentmeester

Het beroep rentmeester bestaat al eeuwen. In vroegere tijden was de rentmeester in dienst van grootgrondbezitters om het onroerend goed te beheren. Ze zorgden bijvoorbeeld voor de inning van de pachtgelden, het op stand houden van het wild en het kappen en aanplanten van de bossen.
 
De moderne rentmeester is een breed opgeleide gespecialiseerde vastgoeddeskundige. Naast beheer adviseert de rentmeester op het gebied van onder andere grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, onteigeningen, schadevergoeding, waardering van vastgoed, planologische vraagstukken, bestemmingswijziging en gebiedsontwikkeling.
 
De Grond Zaak kan worden omschreven als een moderne rentmeester. Met als bijzondere specialisatie de juridische ‘ins’ en ‘outs’ die om de hoek komen kijken bij de ontwikkeling van grond. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: het opstellen van gronduitgifte- en anterieure overeenkomsten, de Grondexploitatiewet, de Onteigeningswet en planschade/nadeelcompensatie. De Grond Zaak heeft een uitgebreid netwerk van organisaties en zelfstandige adviseurs waarmee wordt samengewerkt om een integraal kwalitatief hoogstaand advies te kunnen geven. 

De Grond Zaak is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Rentmeesters.