Publicaties

Wie schrijft die blijft… Naast zijn advieswerk voor De Grond Zaak is schrijven een favoriete bezigheid van Shari.

In 2009 heeft Shari samen met twee andere auteurs een uitgave over de Grondexploitatiewet geschreven: 'Vraagbaak Grondexploitatiewet'. De drie auteurs kwamen in de praktijk veelvuldig tegen dat de Grondexploitatiewet veel vragen opriep bij de mensen die ermee moeten werken. Met het boek beogen de auteurs een compleet, bondig en begrijpelijk naslagwerk over de Grondexploitatiewet te publiceren. De laatste uitgave Vraag en Antwoord Grondexploitatiewet is in oktober 2012 verschenen.

Van 1997 tot 2014 heeft Shari samen met een aantal vakbroeders het handboek 'Compendium Gemeentelijke Belastingen' geschreven. Het eerste en enige hand- en studieboek dat op overzichtelijke wijze de gemeentelijke belastingen behandelt. Het boek wordt gebruikt door studenten op hbo en universitair niveau, alsmede door ambtenaren, adviseurs en zo voorts, die dagelijks te maken hebben met gemeentelijke belastingen. Het boek wordt uitgegeven door Kluwer.

Daarnaast was Shari jarenlang medeauteur van Vakstudie Lokale Belastingen en Milieuheffingen, onderdeel van de Fiscale Encyclopedie (losbladige uitgave Kluwer). De meest uitgebreide uitgave voor Fiscaal Nederland. Hierin worden de praktijk van alledag en de recente gerechtelijke uitspraken compleet en uitgebreid behandeld. Vanuit zijn ervaring schreef hij met name voor de onderdelen Baatbelasting en de Grondexploitatiewet.

Klik hier voor een totaal overzicht van publicaties (PDF)