Onteigening

Voor de aanleg van infrastructuur, de realisatie van een woonwijk of een andere in het bestemmingsplan opgenomen bestemming kan het voor de gemeente nodig zijn het onteigeningsinstrument in te zetten om een tijdige realisatie mogelijk te maken.

Onteigening is pas mogelijk indien is voldaan aan formele voorwaarden zoals de noodzaak voor onteigening en er moet sprake zijn van een algemeen belang.

De onteigening bestaat uit twee gedeelten: een administratieve en een gerechtelijke procedure.
In de administratieve procedure verzoekt de gemeenteraad de Kroon om een Kroonbesluit. Op basis van dit Kroonbesluit kan de gerechtelijke procedure worden gestart.

De Grond Zaak kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het adviseren over de Onteigeningswet.
  • Het opstellen van een onteigeningsplan.
  • Het begeleiden in de administratieve procedure door het opstellen van het ontwerpverzoek raadsbesluit en ontwerpcollegebesluiten.
  • Het vertegenwoordigen en begeleiden van de gemeente in de zienswijzeprocedure bij de Kroon.