Grondbeleid/grondzaken

Grondbeleid is een sturingsmiddel voor gemeenten om het beoogde grondgebruik te realiseren.

Het gaat bij het grondbeleid om het afdwingen of stimuleren van gewenst gebruik van de grond door inzet van een uitgekiende mix aan instrumenten. De Grond Zaak adviseert gemeenten, ontwikkelaars of woningcorporaties bij het samenstellen van het pakket van instrumenten om de grondontwikkeling voor alle betrokken partijen (juridisch) zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hierbij dient in het bijzonder te worden gedacht aan het opstellen van een nota grondbeleid en per locatie een ontwikkelingsstrategie. De advisering over de toepassing van de grondbeleidsinstrumenten zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Grondexploitatiewet (opstellen en beoordelen van exploitatieplannen) behoort eveneens tot het werkveld van De Grond Zaak.

Verder kan De Grond Zaak u van dienst zijn bij het maken van anterieure overeenkomsten tussen de verschillende spelers (gemeenten, corporaties en ontwikkelaars) om een (woningbouw)locatie te (her)ontwikkelen en te realiseren. Alle adviezen van De Grond Zaak zijn concreet en gericht op daadwerkelijke uitvoerbaarheid. Niet alleen advisering, maar ook uitvoering.

Ook voor het tot stand komen van bestemmingsplannen, het actualiseren ervan en het opstellen van ruimtelijk beleid bent u bij De Grond Zaak aan het juiste adres. Voor deze expertisegebieden werkt De Grond Zaak nauw samen met Schravendijk Advies (www.schravendijkadvies.nl). Schravendijk Advies is goed thuis in het omgevingsrecht, het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht. Een waardevolle samenwerking die voor u een meerwaarde kan opleveren omdat wij een groot deel van de werkzaamheden, dat voorkomt bij locatieontwikkeling, uit handen kunnen nemen.

Wij zijn u graag van dienst bij:

 

  • Het maken en/of actualiseren van bestemmingsplannen.
  • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en de advisering over de passende planologische maatregelen behorende bij organische gebiedsontwikkeling.
  • De begeleiding in de administratieve onteigening (het opstellen van een onteigeningsplan) en de planologische procedure om een onteigeningstitel te verkrijgen.
  • Het verzorgen van cursussen op het raakvlak van grondzaken en ruimtelijke ordening.