Exploitatieplan/Grondexploitatiewet

Het exploitatieplan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het is een publiekrechtelijk instrument voor de gemeente voor het verhalen van grondexploitatiekosten. Bovendien kunnen in een exploitatieplan technische eisen worden gesteld aan de uitvoering en aan woningbouwcategorieën.

Het exploitatieplan is één van de toetsingskaders voor de verlening van de omgevingsvergunning. Aan de omgevingsvergunning is een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage is verschuldigd.

In voorkomende situaties, zoals bij gesloten anterieure overeenkomsten, bestaat er geen verplichting om een exploitatieplan op te stellen.

De Grond Zaak kan voor de gemeente de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Adviseren over de aanpak van onderhandelingen, waardoor mogelijkerwijs geen verplichting bestaat om een exploitatieplan vast te stellen en sneller kan worden geschakeld.
  • Begeleiden bij of het in overleg met de opdrachtgever opstellen van een exploitatieplan. De Grond Zaak werkt samen met een planologisch jurist, een rentmeesterskantoor en andere specialismen die benodigd zijn om een exploitatieplan op te stellen.
  • Begeleiding in de zienswijze- en beroepsprocedure.